Uživatelské podmínky


Základní ustanovení

 

 • Provozovatel poskytuje fyzickým a právnickým osobám (dále jen "firmy") služby, které zprostředkovávají kontaktní údaje na firmy a jejich akční nabídky. Tyto informace zprostředkovává uživatelům a návštěvníkům katalogu firem a služeb.
 • Provozovatel rovněž poskytuje uživatelům katalogu firem a služeb možnost odběru novinek a informací o akčních nabídkách firem.
 • Obchodní podmínky (dále jen Podmínky") upravují práva a povinnosti firem a uživatelů katalogu firem a služeb.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo měnit nebo doplňovat tyto obchodní podmínky. Aktuální obchodní podmínky jsou vždy dostupné ke stažení na stránkách www.sprehledem.cz

Práva a povinnosti firem

 • Firmy mají právo zcel aZDARMA vložit do systému informace o své firmě.
 • Firmy mají právo editovat údaje o své firmě v četně grafických podkladů.
 • Firmy mají právo svou firmu ve výpisu zvýhodnit za pomocí kreditů.
 • Firmy mohou kdykoli svůj zápis ze systému smazat.
 • V případě nedostupnosti služby mají firmy, které využívají placených služeb (za kredity), nárok na vrácení poměrné částky kreditu za službu, která v období výpadku nefungovala.
 • Firmy mají povinnost dodržovat své údaje aktualizované a pravdivé!
 • Firmy mají povinnost nevyužívat v popisech žádné superlativa, srovnávací reklamy, či jiné protizákonné praktiky nebo používat nelegálně získané obrázky/fotografie/ilustrace ve svých zápisech. Za obsah zápisu si firma nese plnou zodpovědnost. Provozovatel za tento obsah nezodpovídá.

Práva a povinnosti uživatelů

 • Uživatelé mají právo využívat systém v plném rozsahu možností, které jim nabízí.
 • Uživatelé mají nárok získávat informace o firmách a novinkách, dle jejich preferencí.
 • Uživatelé mají nárok využít kredit systému na nákup aktuálně nabízených služeb či zboží.
 • Uživatelé mají možnost aktivace i deaktivace odběrů novinek firem na svůj e-mail.
 • Uživatelé mají povinnost nahlásit závažné nedostatky či chyby, které během užívání systému naleznou.
 • Uživatelé nesou plnou zodpovědnost za své chování a užívání svého uživatelského účtu.

Uživatelé se zavazují, že nebudou své účty zneužívat formou:
 • podvodných referencí/hodnocení firem
 • nekalého konkurenčního boje

Obecné ustanovení

 • Provozovatel má právo kdykoli měnit obsah těchto podmínek.
 • Provozovatel neručí za správnost či obsah, který je generován uživateli.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat nebo bez náhrady smazat účty uživatelů, kteří porušují tyto podmínky nebo se chovají v rozporu s dobrými mravy a zákony ČR.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo mazat firemní zápisy, které neodpovídají skutečnosti nebo odkazují na neaktivní firmy.


Tyto podmínky jsou platné od 6. prosince 2016

reklama:

Elementary
Partneři
katalogu
firem:

Partner - volné místo... Partner - volné místo... Partner - volné místo... Partner - volné místo... Partner - volné místo... Partner - volné místo...

Uživatel

Uživatelský účet:

Registrace nového uživatele | 


Přihlášení uživatele